در حال نمایش یک نتیجه

فشارسنج بازویی دیجیتال شیان

این دستگاه میزان نبض را از40 ضربه تا 160 ضربه در دقیقه،میزان فشارخون را از 40 تا 260 میلی متر جیوه نشان می دهد.